ติดตาม
ข่าวสาร
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

วิธีการใช้งาน

ดรายแม็ก นํ้ายาเคลือบนาโนกันนํ้า
ดรายแม็ก เหมาะสำหรับพื้นผิวเปลือยที่ไม่ได้ทาสี และไม่สามารถทาสีนํ้าหรือสีนํ้ามัน ทับได้หลังจากลงนํ้ายาเคลือบแล้ว
ขั้นตอน 1 การเตรียมพื้นผิว
กรณีปูนใหม่ ทิ้งให้พื้นปูนแห้ง 2 สัปดาห์ ล้างพื้นผิวและเศษปูนออกให้หมด
กรณีปูนเก่า ในกรณีที่ทาสีให้ขัดสีเดิมออกจนถึงผิวปูนและทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2 วัน
กรณีปูนวัสดุอื่นๆ ให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนพ่นหรือลงนํ้ายา
ขั้นตอน 2 การทานํ้ายา
ทาหรือพ่นนํ้ายาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น 1 เที่ยว โดยลงนํ้ายาให้ทั่วพื้นผิว นํ้ายาจะออกฤทธิ์ภายใน 6 ชั่วโมง แต่ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 2 วัน เพื่อให้นํ้ายาเคลือบเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์
ปริมาณการใช้งาน: 1 ลิตร/พื้นที่ 8-15 ตารางเมตร (ขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิววัสดุ)
การเก็บรักษา: ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

วิธีการใช้งาน
ดรายแม็ก ดีพี นํ้ายานาโนกันนํ้า
ดรายแม็ก ดีพี เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเจือจาง เหมาะสำหรับการใช้กับพื้นผิว เช่น คอนกรีต อิฐ หิน กระเบื้อง เป็นต้น
ขั้นตอน 1 การเตรียมพื้นผิว
กรณีปูนใหม่ ล้างเศษปูนออกให้หมด ทิ้งให้พื้นปูนแห้ง 2 สัปดาห์
กรณีปูนเก่า กรณีที่ทาสีให้ขัดสีเดิมออกจนถึงผิวปูนและทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
กรณีปูนวัสดุอื่นๆ ให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนพ่นหรือลงนํ้ายา
ขั้นตอน 2 การทานํ้ายา
ดรายแม็ก ดีพี พื้นผิวที่จะทาจะต้องไม่สัมผัสกับน้ำต้องรอให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทานํ้ายา ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในสภาวะอากาศที่มีลมแรงและฝนตก อุณหภูมิพื้นผิวขณะลงนํ้ายาควรต่ำกว่า 40 องศาและไม่ควรไม่ต่ำกว่า 0 องศาวัสดุที่ไม่ดูดซึมนํ้ายาไม่แนะนำให้ใช้ เช่น โลหะ, แก้ว, ไม้ และพลาสติก

ทาหรือพ่นนํ้ายาด้วยแปรง ลูกกลิ้งโดยลงนํ้ายาให้ทั่วพื้นผิว หลังจากลงนํ้ายารอประมาณ 5 วันเพื่อให้นํ้ายาเคลือบเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ ก่อนทาทับด้วย คราม สีซิลิเกต หรือ ดรายแม็ก

ปริมาณการใช้งาน: 100-150 กรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร หรือประมาณ 5 ตารางเมตร/ลิตร (พื้นที่การใช้งานขึ้นอยู่กับการดูดซึมนํ้ายาของพื้นผิววัสดุ)
การเก็บรักษา: ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก