ติดตาม
ข่าวสาร
  • 001
  • 002


ทำไมต้องเป็น ดรายแม็ก?

ดรายแม็ก นํ้ายาเคลือบนาโนกันนํ้า สำหรับการปกป้องพื้นผิว ผลิตจากประเทศเยอรมนีด้วยเทคโนโลยีนาโนที่มีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโนเมตรซึ่ง ดรายแม็ก จะสร้างพันธะเคมีกับพื้นผิววัสดุส่งผลให้ยึดเกาะพื้นผิวได้แน่นไม่หลุดออกเมื่อขัดถู จึงทำให้มีอายุการใช้งานนานกว่าผลิตภัณฑ์คล้ายกันในตลาดที่ติดอยู่เฉพาะพื้นผิวเมื่อถูกขัดถูก็จะหลุดออกอย่างง่ายดายจึงทำให้มีอายุการใช้งานสั้น

ภาพเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ไม่เคลือบ กับ เคลือบพื้นผิวด้วย ดรายแม็ก

ดรายแม็ก ช่วยท่านได้อย่างไร?

พื้นผิวอาคารบ้านเรือนจะรับสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไอเสีย เขม่านํ้ามัน นํ้าฝน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราตลอดจนตะไคร่นํ้าจากอากาศและสะสมอยู่บนพื้นผิวจนกลายเป็นคราบสกปรกทำให้อาคารบ้านเรือนของท่านไม่น่ามอง

ดรายแม็ก ช่วยท่านยับยั้งไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยกลไกทางเคมีที่ตัดวงจรการเกิดคราบสกปรกที่ติดมากับนํ้าและนํ้ามันในอากาศ

เพียงแค่ท่านเคลือบหรือพ่นนํ้ายา ดรายแม็ก

ลงบนพื้นผิวปูน หิน อิฐ กระเบื้อง หรือไม้ นํ้ายาจะทำปฎิกิริยากับพื้นผิวมีคุณสมบัติไม่รับสิ่งสกปรกต่างๆ ที่มากับนํ้ามันในอากาศจึงทำให้พื้นผิวที่เคลือบด้วยนํ้ายา ดรายแม็ก สะอาดปราศจากคราบสกปรก รอยด่าง เชื้อรา ตะไคร่นํ้า และสิ่งสกปรกอื่นๆ นอกจากนี้ ดรายแม็ก จะช่วยยืดอายุการใช้งานของ ปูน หิน กระเบื้อง และไม้ อีกด้วย
ภาพแบบจำลองการทำงานของ ดรายแม็ก

สิ่งสกปรกจะถูกล้างออกด้วยนํ้าฝนหรือการล้างเพียงเบาๆ

ข้อดีผลิตภัณฑ์
ย่อยสลายทางชีวภาพ
การรักษาที่ไม่มีสี
พื้นผิวสะอาดและระบายอากาศได้
ทำให้ตัวอาคารยังดูใหม่อยู่เสมอ
ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่นํ้าดีเยี่ยม
ป้องกันรอยกาวจากโปสเตอร์ และหมากฝรั่ง

คุณสมบัติ

ดรายแม็ก แคตตาล็อก
ข้อมูลเทคนิค
ลักษณะทางกายภาพ
ของเหลว
ฟิล์มสี
ใส
ส่วนประกอบสารเคมี
ไซเลน
การละลาย
ละลาย
ค่าความเป็นกรดด่าง
ประมาณ 4.5
ความหนาแน่นประมาณ
1.0 ก./ซม.3
อายุการเก็บรักษา
1 ปี
ขนาดบรรจุ
1, 5, 30 ลิตร