ติดตาม
ข่าวสาร
  • 001
  • 002


น้ำยาดรายแม็ก ดีพี คืออะไร?

ดรายแม็ก ดีพี นํ้ายานาโนกันนํ้า สำหรับการปกป้องโครงสร้าง เป็นผลิตภัณฑ์กันน้ำระดับนาโนที่สามารถซึมลึกลงไปในผิววัสดุเหมาะสำหรับวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต อิฐ หิน และกระเบื้อง ฯลฯ เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคารโดยเฉพาะ ด้วยส่วนผสมที่เข้มข้นเกือบ 100% จึงทำให้ ดรายแม็ก ดีพี สามารถปกป้องวัสดุที่ทาด้วยน้ำยานี้ได้อย่างยาวนาน น้ำยาดรายแม็ก ดีพี ทำงานด้วยการซึมลึกเข้าไปในวัสดุและสร้างพันธะทางเคมีกับรูพรุนของวัสดุ จึงทำให้เกิดปฏิกิริยาในการกันน้ำจากภายใน

ภาพเปรียบเทียบความแตกต่างและผลลัพท์ระหว่างไม่ใช้กับใช้ผลิตภัณฑ์

ดรายแม็ก ดีพี มีประโยชน์อย่างไร?

ดรายแม็ก ดีพี ได้รับการคิดค้นและผลิตขึ้นมาเพื่อปกป้องโครงสร้างคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เมื่อทาดรายแม็ก ดีพี ลงบนพื้นผิววัสดุ ดรายแม็ก ดีพี นํ้ายาจะซึมลึกเข้าไปในวัสดุและสร้างปฏิกิริยาในการกันน้ำซึ่งจะปกป้องโครงสร้างจากการทำลายของน้ำและปกป้องเหล็กเส้นจากการกัดกร่อน ดังนั้นโครงสร้างจึงมีอายุการใช้งานยืนยาว
ภาพแบบจำลองการทำงานของ ดรายแม็ก ดีพี

ข้อดีผลิตภัณฑ์
ย่อยสลายทางชีวะภาพ
ขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1 นาโนเมตร จึงสามารถซึมลึกเข้าไปในรูพรุนของผิววัสดุ
สร้างพันธะที่แข็งแรงภายในวัสดุ
ปกป้องโครงสร้างจากความเสียหายจากน้ำ
ปกป้องเหล็กเส้นจากการกัดกร่อน
ป้องกันรอยแตกร้าว

คุณสมบัติ

ดรายแม็ก ดีพี แคตตาล็อก
ข้อมูลเทคนิค
ลักษณะทางกายภาพ
ของเหลว
ฟิล์มสี
ใส
ส่วนประกอบสารเคมี
สารไซเลน
การละลาย
ไม่ละลาย
ค่าความเป็นกรดด่าง
ประมาณ 4.5
ความหนาแน่นประมาณ
0.9 ก./ซม.3
อายุการเก็บรักษา
1 ปี
ขนาดบรรจุ
1,5 และ 30 ลิตร