ติดตาม
ข่าวสาร
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

ดรายแม็ก และ ดรายแม็ก ดีพี ช่วยท่านได้อย่างไร?

ดรายแม็ก ช่วยยับยั้งการเกิดคราบสกปรกบนพื้นผิวที่ติดมากับนํ้า และนํ้ามันในอากาศ อาคาร บ้านเรือนของท่านจะรับสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไอเสีย เขม่านํ้ามัน นํ้าฝน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและ ตะไคร่นํ้า สะสมอยู่บนพื้นผิวจนกลายเป็นคราบสกปรกทำให้อาคารบ้านเรือนของท่านไม่น่ามอง ดรายแม็ก ช่วยท่านยับยั้งสิ่งเหล่านี้ได้
ดรายแม็ก ดีพี มีความสามารถในการป้องกันโครงสร้างคอนกรีต นํ้ายาจะแทรกซึมพื้นผิวเจาะลึกลงไปในพื้นผิวป้องกันการรั่วซึม จึงปกป้องโครงสร้างอาคาร บ้านเรือนของท่าน ทำให้ยืดอายุการใช้งาน รูปแบบการขับไล่นํ้าจากภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวในสภาพแวดล้อมภายนอกปกป้องได้เกือบ 100%

หลังใช้ผลิตภัณฑ์พื้นผิวได้รับการปกป้อง นํ้าไม่ซึมเข้าสู่พื้นผิวแต่จะเกิดเป็นฟอร์มหยดนํ้าบนพื้นผิว ดังวิดีโอนำเสนอ
วีดิโอนำเสนอ
VDO DryMax